LÄNKAR

VIKTIGA LÄNKAR

På den här sidan hittar du länkar till myndigheter och andra organisationer

 

NOTISUM AB är ett svenskt informationsförlag som tillhandahåller produktfamiljen

rättsnätet på Internet.

 

 

VERKSAMT är en sajt för att hjälpa dig att starta, driva, utveckla och avveckla ett företag.

 

ARBETSMILJÖVERKET arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

 

FAR SRS är branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

 

BOLAGSVERKET är en sajt där man kan registrera ett företag och föreningar, skicka in årsredovisningar,

registrera företagsinteckningar, få beslut i likvidationer m.m.

 

JUREKA.NET är en av Sveriges största fria Juridik- och ekonomi portaler.

 

BOKFÖRINGSNÄMNDEN har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens

bokföring och offentliga redovisning.

 

SKATTEVERKET Alla känner igen skatteverkets tjänster.

 

SRF KONSULT är en branschorganisationen för redovisningskonsulter.

 

TILLVÄXTVERKET underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. De bidrar

till hållbar tillväxt.

Juredo 2012 © All Rights Reserved