VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Vårt mål är att du blir alltid en nöjd kund hos oss!

Redovisning

 

JUREDO ger dig frihet att fokusera på kärnverksamheten. Du tar hand om kunder och försäljning och vi tar hand om ekonomin.

 

Våra tjänster omfattar:

 

» Löpande bokföring

» Fakturering och Lönehantering

» Reskontrahantering

» Månads- & Periodbokslut

» Moms- & Skattedeklarationer

» Bokslut & Årsredovisning.

 

Lönehantering

 

» Vi tar hand om din löneadministration.

» Vi hjälper dig med kontrolluppgift och FORA rapport.

» Hantering av reseräkningar, kost och utlägg

» Beräkning av förmånsvärden

» Utskrift och distribution av lönespecifikationer

» Framtagande av bokföringsunderlag

» Framtagande av banklistor för utbetalning

» Framtagande av underlag för skattedeklaration

» Semester årsskifte och rutiner kring detta

 

Allmänna rådgivning

 

Vi ställs dagligen inför situationer där ibland svåra beslut måste fattas, och ibland kan det kännas tryggt

att rådfråga någon som har kunskap och erfarenhet av just ekonomi och företagande.

 

Vi har även ett brett kontaktnät med bl.a. jurister, och kan även hjälpa er med situationer utanför den ekonomiska biten.

 

Övriga tjänster och rådgivningar:

 

» Starta och driva eget företag

» Rådgivning inom redovisning - Upplägg rutiner

» Tillfällig redovisningshjälp t ex vikarietjänster och avstämningshjälp

» Outsourcing av delar av ekonomifunktionen

» Utredningar och analyser

» Ekonomi och verksamhetsstyrning

» Likviditetsuppföljning

» Kassaflödesanalyser, nyckeltalsanalyser och branschjämförelser

» Bolagsform

» Företagardagar med aktualiteter

 

Skatterådgivning

 

Vårt mål är att du ska reducera skattekostnaden och hantera skatteriskerna. Vi ger råd vid förvärv och avyttring av företag samt

övrig kvalificerad rådgivning inom skatteområdet. Vi utför även övergripande analyser och utredningar av företags och

privatpersoners skattesituation med råd om vilka möjligheter som finns att optimera skatteutfallet. Vi biträder även med

rådgivning vid skatteprocesser.

 

Starta eget & Företagsvärdering

 

När du ska starta upp en verksamhet är det flera viktiga frågor Du måste ta ställning till. Kontakta oss så vägleder vi Dig i frågor

om t.ex. företagsform. Vi hjälper också till med registrering, upprättande av avtal samt en bra affärsplan.

 

Vid en företagsöverlåtelse uppkommer alltid ett behov av att värdera företaget. Detta är normalt för att kunna sätta ett rimligt pris

på företaget i samband med köp, försäljning eller investering i företag, men även för att få underlag för banklån. Vi har många

olika metoder för företagsvärdering.

 

Juridik & Avtal

 

Vi biträder bland annat vid upprättande av avtal på civilrättens område och vid tvister om fordran, krav, avtal, konsumentköp,

konsumenttjänst, borgen med mera.

 

Vi biträder också med upprättande av avtal och andra handlingar i samband med företags- och fastighetsaffärer.

Vi upprättar även avtal inom aktiebolagsområdet liksom kompanjonsavtal m.m. Även rådgivning vid obestånd och företagsavveckling.

 

Vi biträder bland annat i ärenden om asyl och uppehållstillstånd i Sverige.

 

Vi biträder med upprättande av fullakt, testamenten, bouppteckning, arvskiften, generationsskiften och i frågor om laglott, förskott

på arv, klander av testamente.

 

 

Juredo 2012 © All Rights Reserved